Değerli Akademisyenlerimiz

II.Dönem Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) başvuru süresi 2017/309 sayılı BAP Komisyonu kararına istinaden 27 Ekim 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Değerli Akademisyenlerimiz;

2017 Yılı Proje başvuru takvimi açıklanmış olup, aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca "Bilimsel Araştırma Projelerinizin hazırlanması ve başvurulması aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlara" ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

 PROJE BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

 

BAP PROJELERİ BAŞVURU TAKVİMİ

I.DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

 Proje başvuruları                      : 26 Ocak 2017 – 17 Mart 2017

Proje değerlendirmeleri             : 26 Ocak 2017 – 02 Mayıs 2017

Proje Sözleşmeleri                    : 26 Ocak 2017 – 16 Haziran 2017

 

II.DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

 Proje başvuruları                      : 14 Ağustos 2017 – 02 Ekim 2017

Proje değerlendirmeleri             : 14 Ağustos 2017 – 11 Aralık 2017

Proje Sözleşmeleri                    : 14 Ağustos 2017 – 29 Aralık 2017

 NOT:  Başvuru tarihleri Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 kodlu Projeler), Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 kodlu projeler) ve  Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 kodlu projeler) Projeleri için geçerlidir.

Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 kodlu projeler) ve Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 kodlu projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.

(Proje başvurularınızı OMU-BAP otomasyon sistemi üzerinden yapabilirsiniz)

 

Değerli Akademisyenlerimiz,

 

Proje önerilerinizin sunulması, değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması aşamalarında sizlere yol gösterici olabileceği düşünülen Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun bazı kararları ekte sunulmuştur.

 

Proje sürecinizde ekteki kararlara dikkat edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof.Dr. Hüsnü DEMİRSOY

Proje Yönetimi Ofisi Başkanı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU KARARLARI

 

 

KARAR NO

2016/ 240

 

 

 

 

:

Proje bütçesinin yolluklar faslından Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin görevlendirilmesi konusu görüşüldü.

Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alan ve üniversitemizin kadrolu personeli olmayan Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin yolluk görevlendirmelerinde, proje yürütücüsünün bağlı olduğu birimin Yönetim Kurulu Kararı alınarak görevlendirilmelerine ve yolluk ödemelerinin yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO

2017/24

 

:

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 2016/520 sayılı “1901 kodlu  ( Bilimsel Araştırma Geliştirme Destekleme Programı Projeleri ), 1911 kodlu (Kariyer Programı), 1903 kodlu  (Sanayi ile İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı) ve 1904 kodlu (Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı) Proje başvurularında Dış Destek Belgesi sunulmasından Muaf olma durumları” içerikli kararının;

 

“Aşağıda sunulan şartlardan en az birine sahip olan ve bunu belgeleyerek başvuru döneminde sisteme yükleyen proje yürütücüleri Dış Destek Belgesi sunulmasından muaf tutulacaklardır. Buna göre; 

1-      TÜBİTAK’ın belirlediği kurallar gereğince TÜBİTAK'ta almış oldukları görev nedeniyle TÜBİTAK’a proje sunmasına engel bulunan öğretim elemanlarının teklif ettiği BAP projelerinde, Dış Kaynak Belgesi şartı aranmaz.

2-      Yürütücülüğünü yapmış olduğu bir projeden son bir yıl içerisinde, BAP desteğinin yayında gösterildiği SCI, SCIE, SSCI veya AHCI kapsamında taranan bir dergide makale yazarlığına sahip olan öğretim üyelerinin teklif ettiği her bir proje için ayrı bir makale sunması halinde Dış Kaynak Belgesi şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

3-      En az 2 TÜBİTAK Projesinde Yardımcı Araştırıcılığı veya Danışmanlığı süren öğretim üyelerinin teklif ettiği projelerinde Dış Kaynak Belgesi şartı aranmaz.

4-      Son iki yılda patent alan öğretim üyelerinin teklif ettiği projelerinde, Dış Kaynak Belgesi                 şartı aranmaz.

5-      1904 kodlu yüksek Lisans tezlerinde 4.000,00.-TL’ye, Doktora, Tıpta/Dişte Uzmanlık   tezlerinde 8.000,00.-TL’ye ve 1901 kodlu Bilimsel Araştırma Geliştirme Destekleme Programı projelerinde 5.000,00.-TL’ye kadar Dış Kaynak Belgesi aranmaz.”  şeklinde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO

2016/ 559

 

 

 

:

Yüksek lisans ve Doktora Projeleri çerçevesinde hizmet alımı yapılmasına destek verilmemesi konulu Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun almış olduğu 13.11.2015 tarih ve 2015/397 sayılı kararın iptaline, Yüksek lisans ve Doktora Projeleri çerçevesinde hizmet alımı yapılmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO

2016/560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

1901 kodlu (Bilimsel Araştırma Geliştirme Destekleme Programı Projeleri), 1911 kodlu (Kariyer Programı), 1903 kodlu (Sanayi ile İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı) ve 1904 kodlu (Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı) projebaşvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için proje yürütücüsünün aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

 

a) Üniversite dışı (TÜBİTAK, OKA, AB, Üniversiteler, Bakanlıklar, Belediyeler, vb.) ortak veya destekli bir proje yürütüyor olması. Devam eden bir dış destekli projeye ait dış destek kabul belgesi, yürütücünün sunacağı her proje için geçerli olacaktır.

b) Dış destek için üniversite dışında bilimsel değerlendirmeye sunulan projelerde, bilimsel değerlendirmeden geçtikten sonra projenin kabul edilmediğini gösteren belge de dış destek belgesi olarak kabul edilir. Yürütücü bu belge ile aynı ya da farklı konuda sadece bir proje önerisi ile OMU BAP’a başvuru yapılabilir.

 

KARAR NO

2016/561

 

 

 

:

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonun 2015/372 sayılı ve “1906 kodlu Altyapı Destekleme Programı Projeleri ve 1907 kodlu Eğitim, Öğretim ve Araştırma Kalitesini Geliştirme Programı Projelerinin teklifinde, proje toplam sürelerinin 24 ay’ı geçmemesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.” içerikli kararının iptaline, Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 kodlu) ve Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 kodlu) Projelerinin süresinin ek süre dâhil 36 ay’a çıkartılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO

2016/562

 

 

 

:

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 2015/395 sayılı ve “1906 kodlu “Altyapı destekleme Programı Projeleri” ve 1907 kodlu “Eğitim, Öğretim ve Araştırma Kalitesini Geliştirme Programı” projelerine “yolluk” faslında ödenek tahsisi konusu görüşüldü. 1906 kodlu “Altyapı Destekleme Programı Projeleri” ve 1907 kodlu “Eğitim, Öğretim ve Araştırma Kalitesini Geliştirme Programı” projelerine “yolluk” faslında ödenek tahsisi yapılmamasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.” içerikli kararının iptaline, Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 kodlu) ve Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 kodlu) projelerine yolluk harcama kaleminin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO

2017/5

 

 

 

 

 

 

 

:

Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta/Dişte Uzmanlık Tez Projeleri (1904 kodlu) başvurularının BAP Komisyonu tarafından değerlendirmek üzere üniversitemiz dışından 3 hakeme gönderilerek değerlendirilmesine yada Bölüm Kurul Kararı/ Anabilim Dalı Kurulu Kararı alınarak (Bölüm/ Anabilim Dalı Başkanı tarafından toplantı yeri ve saati toplantıdan en az 1 gün önce ilan edilecek ve alınan Kurul Kararı yürütücü tarafından başvuru sırasında BAP Otomasyon sistemine yüklenecektir) en az 3 öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.” şeklinde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO

2016/587

 

 

:

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen bir projenin bitiş tarihinden önce tamamlanması konusu görüşüldü. Buna göre;

Desteklenen bir Bilimsel Araştırma Projesinin kabul edilen süresinin yarısından önce bitirilmemesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO

2016/588

 

 

:

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun almış olduğu 2014/90 no.lu “Proje kapsamında özel araç ile yapılan seyahatlerde her 100 km için 10 litre kurşunsuz benzin karşılığı yakıt bedeli ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.” içerikli kararında değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Buna göre;

Proje kapsamında özel araç ile yapılan seyahatlerde her 100 km için 10 litre yakıt bedeli ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO

2016/617

 

:

Başlangıç Programı (1902 Kodlu), Tamamlayıcı Destek Programı (1905 kodlu) ve Kariyer Programına (1911 kodlu) yeni proje başvuruların ve halen başvurusu değerlendirme aşamasında olan bu programlara ait proje işlemlerinin 01.01.2017 tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yapılana kadar durdurulmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 


Satınalma Duyuruları
Kayıt yok

Genel Duyurular
Kayıt yok