ÇAĞRILI PROJELER (1908 KODLU) II.BASAMAK BAŞVURU SÜRECİ

Üniversitemizin vizyonu ve öncelikli araştırma alanları ile uyumlu, bölgesel ve ulusal düzeyde katma değer sağlayabilecek nitelikte, yenilikçi ürün, süreç, teknoloji geliştirme/üretme potansiyeline sahip araştırma projelerinin destekleneceği Çağrılı Projeler (1908 kodlu) II.Basamak Başvuruları 01.10.2020 – 31.10.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

2020 YILI PROJE BAŞVURU TAKVİMİ AÇILMIŞTIR.

Başvuru tarihleri Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 kodlu Projeler), Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 kodlu projeler) ve  Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 kodlu projeler) Projeleri için geçerlidir.

Başlangıç Programı (1902 kodlu projeler), Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 kodlu projeler) ve Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 kodlu projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.

Proje başvuruları OMU-BAP otomasyon sistemi üzerinden yapılır, herhangi bir belgenin çıktısının gönderilmesi gerekmemektedir.

2020 Yılı Proje başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir. 

  

1. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

  -  Proje Önerilerinin 13 Ocak 2020 –  20 Mart 2020 tarihleri arasında online başvurusu yapılır ve son başvuru tarihi tamamlandıktan sonra projeler dört ay içerisinde değerlendirilir.

 - Onay tarihinden itibaren bir ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi imzalanır.

                                              

2. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

- Proje Önerilerinin 7 Eylül 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında online başvurusu yapılır ve son başvuru tarihi tamamlandıktan sonra projeler dört ay içerisinde değerlendiririlir.

- Onay tarihinden itibaren bir ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi imzalanır.

"T" DESTEK BİRİM TUTARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Değerli Akademisyenlerimiz,

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 2019/99 sayılı kararı ile Bilimsel Destek Programı projelerinin bütçe limitleri yeniden belirlenmiş olup, "T" değeri 1.750,00.-TL'ye yükseltilmiştir. 

TEZ PROJELERİNİN BÜTÇE LİMİTLERİ YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Değerli Akademisyenlerimiz,

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 2019/100 sayılı kararı ile Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı projelerinin bütçe limitleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre;

Yüksek Lisans Tez projeleri ek ödenek dahil,

Dış destek belgesi var ise 10.000,00.-TL

Dış destek belgesi yok ise 5.000,00.-TL ye kadar desteklenebilecek olup,

Doktora ve Dişte/tıpta Uzmanlık Projeleri ek ödenek dahil,

Dıs destek belgesi var ise 20.000,00.-TL

Dış destek belgesi yok ise 10.000,00.-TL ye kadar desteklenebilecektir.

Saygılarımızla İyi çalışmalar dileriz.

Rektörlük Proje Yönetimi Ofisi


Satınalma Duyuruları
Kayıt yok

Genel Duyurular
Kayıt yok