Değerli Akademisyenlerimiz;

1901 kodlu Bilimsel Araştırma Geliştirme Destekleme Programı Projelerinin başvuru süresi 06 Nisan 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Değerli Akademisyenlerimiz;

2018 Yılı Proje başvuru takvimi açıklanmış olup, aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca "Bilimsel Araştırma Projelerinizin hazırlanması ve başvurulması aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlara" ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

PROJE BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

 

I.DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

 

-  Proje Önerilerinin 19 Şubat 2018 –  23 Mart 2018 tarihleri arasında online başvuru olarak

yapılması ve son başvuru tarihi tamamlandıktan sonra dört ay içerisinde değerlendirilerek

sonuçların ilan edilmesi.

 

          Onay tarihinden itibaren bir ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi       

           imzalanır.

 

 II.DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

 

-  Proje önerilerinin 3 Eylül 2018 – 5 Ekim 2018 tarihleri arasında online başvuru olarak

yapılması ve son başvuru tarihi tamamlandıktan sonra dört ay içerisinde değerlendirilerek

sonuçların ilan edilmesi.

          

           Onay tarihinden itibaren bir ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi       

           imzalanır.

 

NOT:  Başvuru tarihleri Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 Kodlu Projeler), Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 Kodlu Projeler) ve  Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 Kodlu Projeler) Projeleri için geçerlidir.

Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 Kodlu Projeler) ve Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 Kodlu Projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.

Proje başvuruları OMU-BAP otomasyon sistemi üzerinden yapılır, herhangi bir belgenin çıktısının gönderilmesi gerekmemektedir.

 

 


Satınalma Duyuruları
Kayıt yok

Genel Duyurular
Kayıt yok